Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Likwidacja stowarzyszenia zwykłego - Stowarzyszenie Właścicieli Domków Letniskowych w Krasicach

OBWIESZCZENIE

Likwidatorzy Stowarzyszenia zwykłego pod nazwą Stowarzyszenie Właścicieli Domków Letniskowych w Krasicach z siedzibą w Przemyślu, ul. Kosynierów 11/24, informuje, iż Stowarzyszenie to na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2011 r. zostało rozwiązane.

Likwidatorzy wzywają wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby Stowarzyszenia.


Likwidatorzy

Zdzisław Wołoszyn
Zdzisław Kuciel

Przemyśl, 8 lipca 2011 r.

Wersja XML