Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie wspierania programów profilaktycznych w czasie wypoczynku letniego w roku 2011

Informujemy o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań  w zakresie wspierania różnorodnych programów profilaktycznych w czasie wypoczynku letniego stacjonarnego i wyjazdowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w roku 2011.
Wyniki konkursu w załączniu.

Wyniki konkursu są także dostępne:
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1,
- na stronie internetowej Urzędu.

DOTWyniki konkursu 2011

Wersja XML