Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z bajką turecką

Z inicjatywy p. Nalan Avhan Sarkady – pracownika Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i p. Małgorzaty Banickiej nauczyciela SP 11 w Przemyślu odbył się w dniach od 17 do 20 maja 2011 r. cykl spotkań z bajką turecką dla dzieci z przemyskich świetlic. Ich celem było przybliżenie uczniom kultury i zwyczajów tureckich. W zajęciach uczestniczyły świetlice przy Szkole Podstawowej Nr 11, Nr 4, Nr 1 oraz Nr 15. W trakcie spotkań dzieci poznawały zwyczaje tureckie, mogły założyć na siebie elementy strojów ludowych. Zajęcia połączone były z akcją „Cała Polska czyta dzieciom” , w ramach której p. Nalan czytała uczniom bajki tureckie. Po ich wysłuchaniu odbywały się zajęcia plastyczne, podczas których dzieci rysowały ilustracje do wysłuchanych bajek.

Pani Nalan Avhan Sarkady od 7 lat pracuje w Muzeum, obecnie, jako kierownik Działu Etnografii. Jest autorem 5 wystaw i współautorem kilku innych związanych z Turcją i sztuką turecką.

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

Wersja XML