Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu uchwały określającej tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informujemy o trwających konsultacjach projektu uchwały określającej tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, projekt uchwały oraz formularz do konsultacji projektu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w zakładce
Konsultacje oraz są dostępne na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Konsultacje trwają od 2 czerwca 2011 r. do 17 czerwca 2011 r.


Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach!

Wersja XML