Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Przemyśla wziął udział w Konferencji „Decydujmy Razem. Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych”

We wtorek 31 maja br. Robert Choma wziął udział w odbywającej się w Warszawie konferencji na temat: „Rola partycypacji społecznej w tworzeniu wieloletnich planów inwestycyjnych przez samorządy”.
"Decydujmy razem" to pilotażowy projekt budowania i testowania mechanizmów partycypacji w 108 gminach i powiatach z terenu całej Polski. Jego głównym celem jest upowszechnienie sprawdzonych modeli partycypacji powstałych w Polsce i za granicą, dostarczenie społecznościom i władzom lokalnym narzędzi monitorowania i oceny stanu partycypacji oraz opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnokrajowego systemu wspierania partycypacji.
Komu i po co potrzebna jest partycypacja obywateli? Jakie są polskie, europejskie i światowe przykłady zastosowania partycypacji? „Ile" partycypacji mamy w Polsce? Czy partycypacja to tylko konsultacje? Na te oraz wiele innych pytań odpowiadali uczestnicy panelu dyskusyjnego, wśród nich: Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Robert Choma, prezydent Miasta Przemyśla, Marcin Stopa, Unia Metropolii Polskich, sekretarz Miasta Rzeszowa, dr hab. Wojciech Łukowski z Uniwersytetu Warszawskiego, Jakub Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia". Moderatorem dyskusji był Jacek Żakowski.
Prezydent Przemyśla mówił o doświadczeniach, udziale organizacji społecznych oraz ich zaangażowaniu w różne dziedziny życia społecznego miasta. W swoim wystąpieniu niejednokrotnie podkreślał istotną rolę udziału społecznego w procesach decyzyjnych samorządu. „Ważna jest wiarygodność, żeby realizować to, czego ludzie chcą, to, co wyniknie z konsultacji” – podkreślał Robert Choma. Jego zdaniem w radach osiedlowych zaangażowane powinny być „odpowiednie osoby”, a władze miast muszą odbywać spotkania z mieszkańcami regularnie, nie tylko przed wyborami. Nawiązał również do słów profesora Michała Kuleszy, który podczas konferencji z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie podkreślał to, iż wyzwaniem dla samorządów jest kreowanie i wspomaganie odpowiedzialności i roli społeczeństwa w życiu małych ojczyzn.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, pełni rolę lidera projektu i zarządza przepływami finansowymi i monitoruje stopień osiągania celów projektu. Partnerami projektu są Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Stowarzyszenie CAL, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Fundacja "Fundusz Współpracy".

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

Wersja XML