Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 31 maja 2011 roku Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcje na od

Przemyśl, dnia 31 maja 2011 r.

MKL-V.7150.5.2011.EC7
 
Prezydent Miasta Przemyśla
 
 

informuje, że w dniu 31 maja 2011 roku Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcje na oddanie w najem niżej wymienionych lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

 
 

1)   ul. Mickiewicza 22         - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferowała:

Maria Gardy,

2)   ul. Mnisza 5                    - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferował:

Bogusław Kot,

3) Jagiellońskiej 27          - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferował:

                                             Tomasz Borowicz,

4) Serbańska 11                - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferował:

                                                                           Przemysław Rybak,
 
 

Wadia po przetargach podlegają zwrotowi za wyjątkiem w/w osobom wygrywającym aukcję, które to wadia zalicza się na poczet kaucji zabezpieczających lokale.

 

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia sięosoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

              

Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę:

 

ad. 1)   -                 0,00, słownie: zero złotych (Mickiewicza 22),

ad. 2)        -                 0,00 zł, słownie: zero złotych (Mnisza 5),

ad. 3)           -                            800,00 zł, słownie: osiemset złotych (Jagiellońska 27),

ad. 4)           -                            0,00 zł, słownie: zero złotych (Serbańska 11),

Wersja XML