Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozmawiano o potrzebie współpracy z samorządami Ukrainy

W piątek 27 maja br. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla uczestniczył w spotkaniu z dr Zbigniewem Zychowiczem Prezesem Zarządu Instytutu Rozwoju Regionalnego. Podczas spotkania rozmawiano na temat potrzeby powołania konwentu samorządów współpracujących z miastami Ukrainy. Zadaniem powoływanego stowarzyszenia będzie podejmowanie wspólnych wyzwań w zakresie dynamizowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i postaw demokratycznych. Uczestnicy spotkania za cel postawili sobie również współdziałanie w przygotowywaniu wspólnych stanowisk, które będą przekazywane administracji rządowej. Podczas spotkania Prezydent Choma mówił o staraniach związanych z utworzeniem przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice.
Konkretne cele stowarzyszenia zostaną sformułowane podczas zebrania założycielskiego zaplanowanego w najbliższym czasie.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja XML