Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w składzie Zespołu Ekspertów

Miło nam poinformować, iż zarządzeniem Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dniem 5 maja 2011 Pani Danuta Wiech, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, została powołana  w skład dziesięcioosobowego Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejną, dwuletnią kadencję.

Do zadań Zespołu Ekspertów należy m.in.: opiniowanie projektów aktów prawnych i rozwiązań administracyjnych oraz planów i programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; konsultowanie programu potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki oraz udział w procesach potwierdzania kwalifikacji; współpraca z Agencją w zakresie opracowywania i promocji standardów związanych z profilkatyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zasad rekomendacji placówek i podmiotów pracujących oraz prowadzących szkolenia w tym zakresie.

 

JPGAkt powołania

Wersja XML