Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warsztaty komunikacji interpersonalnej

W dniu 24 lutego 2011 r. nowo powołani członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu, wzięli udział w warsztatach związanych z ukazaniem istoty działań profilkatycznych, które poprowadziła Joanna Gawrecka, pełniąca obowiązki Przewodniczącej Gminnej Komisji.
Celem spotkania było zatrzymanie się przez chwilę nad uporządkowaniem podstaw teoretycznych działań profilkatycznych. W sposób warsztatowy uczestnicy spotkania przekonali się jak ważne są umiejętności interpersonalne w zakresie nawiązywania i utrzymania osobowego kontaktu z drugim człowiekiem (dzieckiem) okazanie mu zrozumienia, dania wsparcia itp. 
Wersja XML