Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I Międzyszkolny Konkurs „Z zasadami savoir-vivre’u za pan brat.”

 „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą”
A. Mickiewicz

W dniu 15 kwietnia 2011r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Przemyślu odbył się  I Międzyszkolny Konkurs „ Z zasadami savoir-vivre’u   za pan brat.” 

Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych   Miasta Przemyśla oraz Gminy Przemyśl. Do konkursu zgłosiło się łącznie 6 szkół,  po 3 uczniów z każdej. Uczestnicy wykazali się bardzo wysokim   poziomem znajomości zasad dobrego  wychowania. Jury pod przewodnictwem Pani Moniki Pacuły – Inspektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego wyłoniło trzech laureatów konkursu  : I miejsce - Wiktoria Lenczyk SP8,  II miejsce Klaudia Godos SP14, III miejsce Weronika Weimer SP Nehrybka . Patronat nad konkursem objęli : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, Życie Podkarpackie, 1ST Grzegórska – Sp. z.o.o. Warszawa.

Celem konkursu było uwrażliwienie młodego pokolenia na zasady dobrego wychowania , jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych: w towarzystwie rówieśników, wobec osób starszych zarówno w domu, jak i w miejscu publicznym. To właśnie szkoła oprócz nauczania pełni bardzo ważną funkcję  wychowawczą  i wspiera rodziców w tym zakresie.  Staramy się, aby pewne wartości takie, jak np. szacunek do drugiego człowieka, wzajemna życzliwość były nieodzownym elementem funkcjonowania uczniów w życiu społecznym. Są pewne magiczne  słowa – klucze, które otwierają drzwi do ludzkich serc : proszę, dziękuję, przepraszam ….

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

Wersja XML