Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Seminarium w ramach Partnerskiego Projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej"

Szanowni Państwo,
 
Fundacja Fundusz Współpracy realizująca w Partnerstwie Projekt „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” serdecznie zaprasza do udziału w seminarium na temat kondycji ekonomii społecznej w województwie podkarpackim, które odbędzie się  9 maja 2011 roku w Rzeszowie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy alei Cieplińskiego 4.
Spotkanie to jest współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I działanie 1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest jednym z serii spotkań organizowanych na terenie każdego województwa.
Spotkanie będzie okazją do dyskusji na temat ogólnej sytuacji oraz perspektyw rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim oraz pokazania jej potencjału. Przedstawimy także komponenty i założenia Projektu, z których będziecie Państwo mogli skorzystać w ciągu najbliższych lat.
Prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go do Fundacji Fundusz Współpracy najpóźniej do dnia 6 maja 2011 r. na adres mailowy:
W załączeniu przesyłamy również wstępny program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy.
Informację oraz formularz zgłoszenia znajdziecie Państwo również na stronach: www.ekonomiaspoleczna.pl oraz www.cofund.org.pl
Udział w seminarium, catering, materiały są bezpłatne. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

UWAGA:
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Przygotowała M. Kroczek

DOTNULL

DOTNULL

DOTNULL

Wersja XML