Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatne szkolenie dotyczące Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Bezpłatne szkolenie dotyczące Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
 
Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, które zamierzają aplikować o środki w ramach Priorytetu: Promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej kraju.
Szkolenie odbędzie się w Rzeszowie w dniu 12 maja 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim, Al. Łukasza Celińskiego 4, sala 212.
Szczegółowe informacje są na stronie:
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/org_ngo/aktualnosci/110504_szkolenie_fop  
link do zgłoszenia :
http://www.swissgrant.pl/index.php/pl/fundusz-dla-organizacji pozarzdowych/szkolenia/66  
 
Przygotowała: M. Kroczek
Wersja XML