Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Medale dla Kombatantów od Prezydenta Rosji

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych był organizatorem uroczystego spotkania (28 kwietnia br.) z okazji wyróżnienia Kombatantów z Przemyśla i regionu jubileuszowym medalem "65 lat zwycięstwa w Wielkiej  Wojnie Ojczyźnianej". Jest to wyróżnienie ustanowione na mocy Dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej i przyznawane przez niego. Wręczenia medali dokonał obecny na uroczystości Attache Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Krakowie Igor Kowaliew, a w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla gratulacje Kombatantom i ich rodzinom złożyła Henryka Kaszycka - Paniw Sekretarz Miasta.
Wersja XML