Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„SM – w Sobie Moc”

Częstym źródłem aktywności społecznej jest potrzeba niesienia pomocy innym – osobom chorym, niepełnosprawnym, czy w ogóle znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Czasami cierpienie najbliższych nam osób wywołuje potrzebę zrzeszenia się, aby w ten sposób radzić sobie z wieloma pojawiającymi się problemami. 

Wśród wielu stowarzyszeń, działających w Przemyślu, powstało w ubiegłym roku także Koło Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, skupiające osoby chore na SM, członków ich rodzin i przyjaciół. Zasadniczym celem działalności Towarzystwa jest aktywność na rzecz poprawy warunków życiowych i zdrowotnych osób chorych, ich rehabilitacja i leczenie, likwidacja barier psychologiczno-społecznych, a także reprezentowanie interesów osób chorych. Przemyskie Koło PTS od samego początku powstania prowadzi aktywną działalność w tym zakresie.


W połowie marca 2011 r. członkowie Towarzystwa zwrócili się do naszego Urzędu z prośbą o pomoc w zorganizowaniu i nagłośnieniu spotkania z Panią dr Joanną Woyciechowską z USA – neurologiem specjalizującym się w leczeniu stwardnienia rozsianego. Włączając się w przygotowania do tego spotkania trudno nie było odnieść wrażenia, że będzie to wykład z mnogą ilością niezrozumiałego żargonu medycznego, zrozumiałego tylko nielicznym specjalistom i osobom chorym.

Kiedy 19 kwietnia, po południu, w Sali Narad Urzędu Miejskiego doszło do spotkania, już po kilku minutach wszyscy zgromadzeni – osoby chore, ich rodziny, zainteresowani lekarze i urzędnicy – wiedzieli, że stoi przed nami lekarz, humanista i człowiek o wielkiej wrażliwości na los człowieka chorego.

Po powitaniu przez dr. Grzegorza Haydera, Zastępcę Prezydenta Miasta oraz przybliżeniu dorobku naukowego przez panią Danutę Wiech, Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych rozpoczęła się prelekcja. Chociaż trudno charakter tego popołudniowego spotkania nazwać prelekcją czy wykładem.

Prowadząca spotkanie od samego początku starała się prowadzić dialog, wciągając nas do dyskusji, stawiania pytań, jak również próby udzielania odpowiedzi. Czuło się, że Pani Doktor żyje tym, o czym mówi, a mówiła do każdego z nas, o każdym z nas. Mówiła o rzeczach najważniejszych dla nas wszystkich – nie tylko dla chorego na SM, chociaż tej chorobie poświęciła najwięcej czasu – o życiu w wewnętrznym pokoju i harmonii, o pracy z własnym ciałem i duszą, o zdrowym odżywianiu.
Dzieląc się z obecnymi jak radzić sobie z SM – przewlekłą i destrukcyjną chorobą układu nerwowego – ujawniła swoje wieloletnie doświadczenia lekarza, którego charakterystyczną cechą jest wieloaspektowe podejście do choroby, w tym aktywny udział pacjenta w procesie leczenia i samoleczenia.  

Hasło „Sobie Moc” użyte w tytule zostało zaczerpnięte z jednej z wielu książek dr Joanny Woyciechowskiej pt. „Sobie Moc czyli Rehabilitacja Wielowymiarowa w stwardnieniu rozsianym”, w której autorka pisze:
„Już wiesz, że litery SM są skrótem od łacińskiej nazwy Sclerosis Multiplex, co po polsku oznacza stwardnienie rozsiane. Widzisz więc, że patrząc na te same znaki możesz widzieć zupełnie inne, a czasem całkiem przeciwstawne rzeczy. SM nie musi mieć już dla ciebie złowieszczego znaczenia przewlekłej i okrutnej choroby. Możesz spojrzeć na nią z innego punktu widzenia. Możesz na nią spojrzeć jak na wyzwanie, które dodawać ci będzie siły”.          


Z wielu powodów to spotkanie było ważne i potrzebne. Mamy nadzieję, iż w przyszłości jeszcze nie raz usłyszymy i zobaczymy dr Woyciechowską, a przynajmniej będziemy poszukiwać recepty na dobre życie w jej kolejnych książkach.      

Wydział Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Przemyślu
   


Zapraszamy także do Galerii

Wersja XML