Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje dyscyplinarne.

Panie / Panowie Dyrektorzy
Przedszkoli, Szkół i Placówek

W związku z pismem Wojewody Podkarpackiego z 6.04.2011r., sygn. WSO.5842.1.2011, proszę o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim. Kandydaci powinni spełniać kryteria określone w § 7 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. Nr 15, poz. 64).

Wnioski o powołanie na członka Komisji Dyscyplinarnej oraz oświadczenia kandydatów proszę składać wg załączonego wzoru, w terminie do dnia 6 maja 2011 r. Uzasadnienie oraz opinię rady pedagogicznej proszę zamieścić w treści wniosku.

Z poważaniem
Piotr Idzikowski
Naczelnik Wydz. Edukacji
UM w Przemyślu

DOTNULL (37,50KB)

Wersja XML