Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PILNE!!! Rb-WSa – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych

Proszę o przesłanie sprawozdania Rb-WSa – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w wersji elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia br. na adres:
Wersja XML