Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sukces sportowy Przemyśla w Konkursie „Aktywne Miasto”

W dniu 5 kwietnia br. w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie naczelnik Wydziału Sportu Zbigniew Rużycki w imieniu Roberta Chomy Prezydenta Miasta Przemyśla odebrał statuetkę, certyfikat za zajęcie pierwszego miejsca w I edycji konkursu "Aktywne Miasto". Jest on skierowanego do miast i gmin promujących zdrowy styl życia, rekreację i sport amatorski.
Mogą w nim brać udział wszystkie miasta, które wierzą, że aktywni i szczęśliwi mieszkańcy to ich najważniejszy atut. Najbardziej wartościowy jest duch sportowy oraz kreatywność w podejmowanych na rzecz sportu działaniach. Pomysłodawcy inicjatywy podkreślają, że nie zasobność budżetu, jakim dysponuje miasto, a jego duch sportowy oraz działania związane z aktywizacją i promowaniem sportu w mieście decydują o jego prawdziwej wartości.
Miasta przystępujące do konkursu zostały podzielone na cztery grupy, w zależności od liczby mieszkańców. Przemyśl znalazł się w grupie miast średnich i w tej kategorii zajął pierwsze miejsce.
Organizatorem programu rozwoju rekreacji w miastach i promocji aktywnych miast i konkursu Aktywne Miasto jest Sportwise Group – jedna z najdłużej działających agencji marketingu sportowego w Polsce.
W trakcie Gali odbyła się debata na tematy związane z rekreacją i sportem amatorskim w trakcie której naczelnik Wydziału Sportu został poproszony o przedstawienie doświadczeń i sukcesów miasta Przemyśla. Wyróżnienie na szczeblu ogólnopolskim naszego miasta było możliwe dzięki codziennemu zaangażowaniu się wielu mieszkańców w jego sportowe życie, Prezydenta Miasta w budowę nowych obiektów i ich prawidłowe utrzymanie oraz w pracę przeszło 80 stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

Opracował;
Zbigniew Rużycki
Naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

JPGNULL (473,30KB)

Wersja XML