Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Minister gościem Prezydenta Miasta

Odbywająca się w Krasiczynie w dniach 28-29 marca br. Konferencja poświęcona granicy polsko - ukraińskiej, byłą okazją do spotkania Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysławem Kasprzakiem. Rozmowa z Ministrem dotyczyła przede wszystkim planów inwestycyjnych naszego Miasta, gospodarki regionu oraz możliwości włączenia się Ministerstwa we wsparcie tych planów. Szczególnie dużo uwagi poświęcono trwającej budowie drogi obwodowej Miasta Przemyśla, a także przygotowywanej realizacji drugiej części obwodnicy.

JPGSpotkanie z Ministrem M. Kasprzakiem

Wersja XML