Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z ekologią w Szkole Podstawowej Nr 5

 W czwartek 10 marca 2011 r. w świetlicy  6-latków odbyło się ,, Spotkanie z ekologią”.

 

Jednym z najważniejszych założeń naszej szkoły było i jest podejmowanie działań prozdrowotnych i ekologicznych. Uważamy ,że edukacja ekologiczna jest najlepszą inwestycją w dorosłe życie i wspaniałą wizytówką działań wychowawczych szkoły pozwalających na zrozumienie powiązań występujących w środowisku życia człowieka i wykształcenie wzorca zachowań sprzyjających jego ochronie.  

 

W obecnych czasach, gdy coraz częściej słyszy się o większych i mniejszych katastrofach ekologicznych, a zwłaszcza gdy dotyczą one najbliższego otoczenia, edukacja ekologiczna nabiera coraz większego znaczenia.

 

W naszej szkole zaczynamy kształtować postawy proekologiczne już u najmłodszych uczniów  czyniąc ich świadomymi użytkownikami środowiska naturalnego. Jednym z kroków w tym kierunku było ,,Spotkanie z ekologią” u 6-latków.

 

Spotkanie rozpoczął występ dzieci 6-letnich, uczestników świetlicy .

 

Dzieci zaprezentowały montaż słowno- muzyczny o tematyce ekologicznej pt.,, W królestwie zielonej polany”, złożyły ekologiczne przyrzeczenie i zostały  pasowane na ,,Przyjaciół przyrody”.

 

Następnie odbyły się eliminacje do I Międzyświetlicowego Przeglądu Piosenki Ekologicznej.

 

Celem przeglądu była popularyzacja zagadnień i postaw ekologicznych poprzez muzykę i śpiew oraz zainteresowanie uczniów tematyką ekologiczną.

 

Przegląd adresowany był do uczniów klas I-III. Otwarcia przeglądu dokonała pani Małgorzata Ziober- dyrektor szkoły. W części konkursowej dzieci zaprezentowały piosenki o treści przyrodniczej i ekologicznej. Wyróżniono uczennicę klasy III ,,c” - Katarzynę Tokarz , która będzie reprezentowała naszą szkołę w przeglądzie międzyszkolnym .

 

W tym konkursie nie było przegranych- wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

JPGNULL (101,30KB)

JPGNULL (102,64KB)

JPGNULL (101,34KB)

JPGNULL (101,83KB)

JPGNULL (98,86KB)

Wersja XML