Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

VII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 17 marca 2011 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r. – proj. nr: 46/2011, 47/2011.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2/2011 z dnia 3 lutego 2011 Uchwała budżetowa na 2011 r. – proj. nr 43/2011.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 – proj. nr 48/2011.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Uczenie się przez całe życie Comenius” – proj. nr 42/2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla – proj. nr 49/2011.
7. Zakończenie obrad.
Wersja XML