Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na kolejne posiedzenie Zespołu Inicjatywnego

Zapraszamy na kolejne spotkanie Zespołu Inicjatywnego w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej trybu powołania członków oraz organizacji i działania
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 marca 2011, o godz. 13.00 w Sali Narad (sala nr 18, I piętro) Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Przemyśla.

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU, WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
ul. Ratuszowa 10 a, tel. 16 675-20-46; e-mail: rob.gaw@op.pl

Wersja XML