Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W Przemyślu rozmawiano na temat organizacji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa

We wtorek 15 marca br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się drugie robocze spotkanie związane z organizacją tegorocznej edycji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa „Granica 480”- n a miejscu planowanej budowy przejścia Granicznego Malhowice-Niżankowice. W spotkaniu oprócz delegacji z Ukrainy udział wzięli przedstawiciele służb granicznych oraz samorządowcy. Harmonogram działań zakłada organizację tego wydarzenia we wrześniu bieżącego roku. Swój akces i współudział w projekcie wyrazili Marszałkowie i Wojewodowie po obu stronach granicy. Podczas spotkania idea, a także wstępny program zostały przedstawione służbom granicznym.
Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa to jedyne na wschodniej granicy UE przedsięwzięcie, realizowane na tak dużą skalę. Projekt jest wspólnym dziełem partnerów z Polski i Ukrainy. Służy pokonywaniu barier między społecznością polską i ukraińską, kulturą wschodnią i zachodnią, tradycją bizantyjską i łacińską oraz tworzy atmosferę braterstwa i współpracy. Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa, odbywające się cyklicznie na granicy polsko-ukraińskiej, przyczyniają się do dyskusji na temat dobrosąsiedzkich relacji i potrzeby zacieśnienia współpracy między krajami Unii Europejskiej a Europą Środkowo-Wschodnią.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

Wersja XML