Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cykl konferencji pt.: "System wsparcia dziecka i rodziny"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie wraz ze Stowarzyszeniem Szczęśliwy Dom im. W. i J. Ulmów z Dziećmi, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, Stowarzyszeniem na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny oraz Stowarzyszeniem Siemacha w Krakowie zapraszają na cykl konferencji pt.: "System wsparcia dziecka i rodziny".

Konferencje odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (sala audytoryjna) w następujących terminach:

18 marca 2011 (piątek), w godzinach 10.00 - 14.00

"Sytuacja i wyzwania w pomocy rodzinie na Podkarpaciu"

- Wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci, młodzieży i Rodzin w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015.
- Kondycja współczesnej rodziny.
- Edukacja i poradnictwo rodzinne.
- Praca socjalna z rodziną.
- Mediacje rodzinne.
- Systemowa terapia rodzin.

8 kwietnia 2011 (piątek), w godzinach 10.00 - 14.00

"Wsparcie dziecka i rodziny - dobre praktyki"

Powstanie i idea Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.

13 maja 2011 (piątek), w godzinach 10.00 - 14.00

"Systemowa pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzin"

Prezentacja Stowarzyszenia Siemacha w Krakowie.


Udział w konferencjach jest nieodpłatny.
Organizatorzy proszą o nadsyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres wsparcierodzin@onet.pl z podaniem następujących danych: wybrane terminy, imię i nazwisko, instytucja, profesja.
W przypadku przekroczenia limitu miejsc na sali audytoryjnej decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Wersja XML