Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs "Ukochany Kraj, Umiłowany Kraj ..."

Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Oratorium" Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła ogłosiła konkurs "Ukochany Kraj, Umiłowany Kraj ...", którego celem jest propagowanie wartości związanych z patriotyzmem oraz najważniejszymi dla naszego kraju wydarzeniami historycznymi.

W ostatnim czasie dużo mówi się o Narodzie, lecz młodzież nie do końca wie, co to jest miłość do Ojczyzny, Patriotyzm. By zwrócić choćby niewielką uwagę na konieczność miłości do Ojczyzny, chcemy jako Katolicka Świetlica Profilkatyczno-Wychowawcza "Oratorium" Sióstr Michalitek zorganizować Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej.

Konkurs jest adresowany do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich Miasta Przemyśla, a także Świetlic i Domów Dziecka. 
Honorowy Patronat nad całością imprezy objął Pan Robert Choma, Prezydent Miasta Przemyśla.

Szczegóły dotyczące zasad udziału w konkursie określone są w załączonym regulaminie.

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w konkursie.

DOTRegulamin konkursu (117,50KB)

DOTKarta zgłoszenia (115,00KB)

JPGPlakat (104,60KB)

Wersja XML