Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Seminarium naukowe "Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości. Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej"

Szanowni Państwo,

W dniach 8-9 marca 2011 r. odbędzie się w Lublinie seminarium naukowe "Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości. Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej". Seminarium dotyczyć będzie zagadnień niezwykle istotnych dla kształtowania oblicza polskiej szkoły oraz uniwersytetu - wartości i wartościowania i ma na celu poszukiwanie odpowiedzi na pytania pojawiające się w tym obszarze w związku z szybko przebiegającymi zmianami cywilizacyjnymi i globalizacją, np.: czy możemy się uczyć i pracować naukowo w poszanowaniu indywidualnych wartości? Czy w kwestii wartościowania można dojść do jakiegoś konsensusu? Jaka jest rola aksjologii w dzisiejszym świecie? Wreszcie, ma ono być również platformą dyskusyjną, na której można dowiedzieć się, jak w sposób praktyczny można pomagać nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości.

Informacje o seminarium odnaleźć można na stronie:
http://www.kul.pl/katedra-dydaktyki-literatury-i-jezyka-polskiego,1264.html
oraz w załączonych dokumentach.

Po zakończeniu seminarium  na stronach organizatorów będą także dostępne materiały pokonferencyjne.

Z poważaniem

Agnieszka Karczewska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Wydział Nauk Humanistycznych
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin tel.: +48 81 445 4309, 531 718 854,
e-mail: ; www.kul.lublin.pl/1264.html

PDFNULL (382,73KB)

DOTNULL (294,00KB)

Wersja XML