Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Sanocka I"

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Sanocka I" (uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 38/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.)

publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 10 poz. 261 z dnia 31.01.2011r.

PDFuchwala

JPGmapa

zmiana planu uchwalona Uchwałą Nr 250/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 listopada 2017r.

PDFakt zmiana Sanocka 1.pdf

materiały związane ze zbiorem danych przestrzennych:

app: XMLmpzp_Sanocka_1.xml

granica planu: SHPgranica mpzp Sanocka I.shp

geotiff:  TIFmpzp S1_geo.tif  geotiff zmiany: JPEGmpzp zmiana S1_geo.jpeg

legenda planu: JPEGlegenda S1.jpeg   legenda zmiany planu: JPEGlegenda zmiany S1.jpeg
 

Wersja XML