Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA BENEFICJENCI działania 7.1 „Rewitalizacja miast” i działania 7.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”

UWAGA BENEFICJENCI działania 7.1 „Rewitalizacja miast” i działania 7.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


Poniżej umieszczono projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010 – 2015 ze zmianami wprowadzonymi na prośbę beneficjentów w związku z przeprowadzaną obecnie, przez Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, oceną formalną wniosków złożonych przez Beneficjentów w ramach Działania 7.1 – Rewitalizacja miast oraz Działania 7.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla

Wersja XML