Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"47 Cross Ostrzeszowski" - 17.04.2011 r.

"47 CROSS OSTRZESZOWSKI"
odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2011 roku (niedziela) o godzinie 10:00
na stadionie im. Janusza Kusocińskiego (Ostrzeszów, ul. Kąpielowa 5) 
i trasach do niego przylegających.

 

 

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzach zamieszczonych na stronie organizatora: www.crossostrzeszowski.vel.pl w terminie do 12.04.2011 r. w formie elektronicznej na podany niżej adres email lub pisemnie na adres: (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce, liście poleconym).
 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
ul. Gen Sikorskiego 19
63 – 500 Ostrzeszów
Fax. 62 / 732 07 16 email:
 
Zakład Energetyki Cieplnej
ul. Kąpielowa 5
 63 – 500 Ostrzeszów tel. 62 / 5860401
 fax. 62 / 5860401
email: osirostrzeszów@wp.pl
 
             W dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane do godziny 09:30

Szczegóły znajdują się w załączniku.

DOTNULL (108,00KB)

Wersja XML