Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Czekamy na Nowy Rok” – Dzień Babci i Dziadzia w SP 5

01 lutego 2011 roku dzieci ze świetlicy szkolnej oraz wybrani uczniowie z poszczególnych klas Szkoły Podstawowej nr 5 zaprezentowali swoim Rodzicom, Babciom i Dziadziom widowisko teatralne pt." Czekamy na Nowy Rok". 

Na to spotkanie dzieci przygotowywały się bardzo sumiennie w ramach dodatkowych zajęć muzycznych (pozalekcyjnych) oraz świetlicowych "Spotkań z teatrem".

Głównym celem zajęć teatralnych było kultywowanie dawnych obrzędów, tradycji i zwyczajów związanych z porą Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz popularyzacja kultury ludowej górali. Istotnym celem było uświadomienie uczniom poczucia tożsamości narodowej i wprowadzenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

Na widowisko składały się scenki związane z chodzeniem po kolędzie, które oparte na starych wzorach; wzbogacone zostały współczesnymi treściami i własnymi pomysłami autorek.

Inscenizacja, która obfitowała w śpiewy, tańce góralskie, muzykę ludową, przyśpiewki, pieśni kolędnicze, wygłaszane oracje i życzenia spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony zaproszonych Gości. 

Na koniec spotkania dzieci złożyły swoim bliskim życzenia z okazji minionego Święta Babci i Dziadka i ugościły wszystkich słodkościami.
 Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za finansowe wsparcie w. w. przedsięwzięcia.

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

Wersja XML