Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Polityka jakości Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla podpisał Zarządzenie wprowadzające Politykę jakości w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. To kolejny dokument związany z podjętymi działaniami zmierzającymi do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 i uzyskania certyfikatu jakości przez Urząd Miejski w Przemyślu.

Polityka jakości ma charakter dokumentu wyrażającego deklaracje kierownictwa dotyczące stosowania wymagań norm, prowadzenia ciągłego doskonalenia, która powinna być zgodna z innymi kierunkami polityki organizacji, uwzględniać przyjętą strategię rozwoju i jej główne cele.

Ustanowiona dla Urzędu Miejskiego w Przemyślu Polityka jakości:

Nadrzędnym celem Urzędu Miejskiego w Przemyślu jest przyjazna, nowoczesna
i profesjonalna obsługa Klientów oraz skuteczna realizacja zadań wynikających z przepisów prawa.

Cel ten będzie realizowany poprzez:
1. pogłębianie identyfikacji pracowników z celem Polityki Jakości,
2. ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników,
3. budowanie atmosfery współpracy i zaangażowania w wykonywanie zadań,
4. zapewnienie sprawnego przepływu informacji w Urzędzie oraz z zewnętrznymi Interesariuszami,
5. rozwój informatyzacji Urzędu,
6. wdrożenie a następnie ciągły rozwój Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008,
7. przestrzeganie obowiązujących procedur, przepisów prawa i aktów wewnętrznych przy uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań Klientów,
8. ciągły monitoring procesów oraz identyfikowanie obszarów, które wymagają poprawy.

Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML