Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mamy wykonawcę uzbrojenia strefy

19 stycznia br. dokonano wyboru wykonawcy projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Miasta Przemyśla” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Spośród dwóch złożonych ofert Komisja wybrała złożoną przez firmę MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Na 26 stycznia br. (środa, godz. 10.00) zaplanowane zostało spotkanie połączone z konferencją prasową, na którym oficjalnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą.

Zakres rzeczowy prac przewidzianych w projekcie obejmuje budowę dróg, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz sieci rowów melioracyjnych.
Wersja XML