Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie kampani na rzecz poprawy funkcjonowania społecznego osób starszych

Spotkaniem w dniu 14 stycznia br. podsumowano ubiegłoroczną kampanię budowania sieci partnerskiej współpracy na rzecz poprawy funkcjonowania społecznego osób starszych z terenu miasta Przemyśla.
W kampanii wzięło udział 28 podmiotów (aptek, kawiarni, zakładów fotograficznych, kosmetycznych i fryzjerskich), które w ramach swojej działalności zechciały uwzględnić preferencje dla osób starszych.
W związku z powyższym Prezydent Miasta Przemyśla składa serdeczne podziękowania wszystkim kierownikom oraz personelowi przemyskich aptek, kawiarni, zakładów fotograficznych, kosmetycznych i fryzjerskich zaangażowanych w realizację projektu,
a także osobom starszym, które zechciały skorzystać z tej oferty.
Wersja XML