Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu.

Szczegóły znajdują się w załączniku.

DOTNULL

Wersja XML