Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespoły

W ramach Gminnej Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa:

Zespół kontroli rynku alkoholowego - przeprowadza kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych tj. barów, sklepów, pubów i innych lokali, w których podawany jest alkohol.
Kontrole przeprowadzane są przez członków Gminnej Komisji w obecności funkcjonariusza  Straży Miejskiej.

Zespół motywujący do leczenia odwykowego - przeprowadza rozmowy zachęcające osoby uzależnione i nadmiernie pijące alkohol do podjęcia leczenia odwykowego m.in. poprzez udział w zajęciach terapeutycznych, które odbywają się w Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych lub na Oddziale Terapii Uzależnień w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy oraz w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

Na spotkaniu, proponuje się również udział w programach abstynenckich opartych na przeżyciach religijnych (rekolekcjach trzeźwościowych ORDW odbywających się w Kościele Św. Trójcy przy Placu Konstytucji 8, a także uczestnictwo w grupach samopomocowych AA, Al.-Anon, DDA, Klub Abstynenta.

 
Dyżury członków Zespołu motywującego odbywają się w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych przy ul. Ratuszowej 10 A w następujących dniach: poniedziałek, wtorek i środa w godz. od 16.00 do 18.30.

Dyżury pełnią:

Maria Chuda                  pedagog, profilaktyk uzależnień
Jacek Olearnik            certyfikowany instruktor terapii uzależnień

Grażyna Kościółko       certyfikowany instruktor terapii uzależnień
Krystyna Zaleszczyk    certyfikowany instruktor terapii uzależnień


Zofia Dmuchała           instruktor terapii uzależnień

 

Wersja XML