Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe autobusy dzisiaj wyruszyły na ulice Przemyśla

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.


W dniu dzisiejszym (24 grudnia) na ulice miasta wyjeżdżają autobusy zakupione w ramach projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Przemyślu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II – „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Przedmiotem projektu był zakup 12 szt. nowoczesnych, niskopodłogowych autobusów miejskich posiadających certyfikat ISO 9001, z przeznaczeniem do obsługi linii miejskich i podmiejskich oraz zakup elektronicznych tablic informacyjnych (2 szt.) jako elementów systemu informowania podróżnych.

Rzeczowa realizacja projektu zakończyła się w dniu 30 listopada 2010r. a finansowa 15 grudnia br.

Wartość całkowita: 8 263 772,48 zł
Dofinansowanie: 4 955 282,40 złInwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.
Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

Wersja XML