Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs ofert na realizację w latach 2011-2015 zadań z zakresu pomocy społecznej

Przypominamy, że w dniu 27 grudnia 2010 roku mija termin składania ofert na realizację w latach 2011-2015 zadań z zakresu pomocy społecznej.


Szczegółowe informacje są dostępne:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu,
- na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
- na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Wersja XML