Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

W czwartek 2 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w Przemyślu. Po otwarciu obrad Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Tryksza przekazał informacje związane z tegorocznymi wyborami samorządowymi i wręczył radnym zaświadczenia o wyborze do Rady Miejskiej w Przemyślu. Zaświadczenie o wyborze na stanowisko Prezydenta Miasta otrzymał Robert Choma. Podczas sesji dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został Jan Bartmiński. W związku z objęciem funkcji Zastępcy Prezydenta Miasta mandatu radnego zrzekł się Grzegorz Hayder.
W poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się II posiedzenie Radny Miejskiej w Przemyślu. Podczas obrad Robert Choma złoży ślubowanie. Zostanie także podjęta uchwała w sprawie wstąpienia na miejsce radnych kandydatów z tej samej listy. Jednym z punktów jest wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Zostaną także powołane stałe komisje Rady Miejskiej w Przemyślu oraz ich składy osobowe.

 

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGNULL (587,46KB)

JPGNULL (372,41KB)

Wersja XML