Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

II sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 6 grudnia 2010 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Przemyśla wybranego w wyborach bezpośrednich.
3. Podjęcie uchwał w sprawie wstąpienia na miejsce radnych kandydatów z tej samej listy – proj. Nr: 4/2010, 5/2010.
4. Ślubowanie radnych.
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej – proj. Nr 6/2010:
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) ogłoszenie wyników głosowania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji rady i ustalenia ich zakresów działania – proj. Nr 7/2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego komisji rewizyjnej – proj. Nr 8/2010.
8. Wybór przewodniczących oraz składów osobowych komisji rady – proj. Nr 9/2010.
9. Zakończenie obrad.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jan Bartmiński
Wersja XML