Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

I sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 2 grudnia 2010 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o przebiegu i wynikach wyborów do Rady Miejskiej w Przemyślu i bezpośrednich wyborów Prezydenta Miasta Przemyśla.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze dla nowowybranych radnych do Rady Miejskiej w Przemyślu oraz Prezydenta Miasta Przemyśla przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemyślu.
4. Zrzeczenie się mandatu radnego.
5. Złożenie ślubowania przez radnych.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu:
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) ogłoszenie wyników głosowania.
7. Przekazanie prowadzenia sesji Rady Miejskiej nowowybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przemyślu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
9. Zakończenie obrad.
Wersja XML