Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Przemyśla

Pragnę serdecznie podziękować Państwu za udział w wyborach samorządowych 2010. Świadomość wspólnej odpowiedzialności za nasze małe ojczyzny znalazła odzwierciedlenie w tegorocznej, jesiennej frekwencji wyborczej - blisko pięćdziesięcioprocentowej. Bardzo wysoki poziom, osiągnięty został dzięki Państwa zaangażowaniu i trosce o przyszłość naszej samorządowej wspólnoty.

Szczególne podziękowania składam moim wyborcom, osobom które oddały swój głos na kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców Regia Civitas. Dzięki Państwa poparciu
w składzie Rady Miejskiej w Przemyślu w latach 2010-2014 interesy mieszkańców reprezentować będzie sześciu radnych z Regia Civitas. Dziękuję za okazane zaufanie i życzliwość, za gest dobrej woli.

Siła i sukces władz samorządowych wynikają ze współpracy mieszkańcami i wspierania oddolnych inicjatyw. Zapraszam wszystkich kandydatów na Prezydenta Miasta Przemyśla, wszystkich kandydatów do Rady Miejskiej w Przemyślu do wspólnej pracy na rzecz naszej małej ojczyzny, do realizacji obietnic wyborczych. Wykorzystajmy to umiejętnie.Robert Choma
Prezydent Miasta Przemyśla
Wersja XML