Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W dniu 9 listopada 2010 r. w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje projektu "Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2011".
W spotkaniu wzięły udział 23 osoby, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

W załączeniu protokół ze spotkania.

DOTProtokół ze spotkania (73,00KB)

JPGSpotkanie z organizacjami pozarządowymi (63,89KB)

JPGSpotkanie z organizacjami (57,02KB)

JPGSpotkanie z organizacjami (68,72KB)

Wersja XML