Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenie "Ukraiński Dom Narodowy"

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 678-60-39


Przedstawiciel władz organizacji: Przewodniczący Zarządu Michał Pulkowski

DZIAŁALNOŚC ORGANIZACJI
Główne obszary działania:Oświata, edukacja, wychowanie; rodzina, dzieci, młodzież; sztuka, kultura, ochrona zabytków; organizacje kobiece; sport, rekreacja; mniejszości narodowe.

CELE STATUTOWE:
1. Działalność na rzecz mniejszości ukraińskiej.
2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
3. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
4. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
6. Upowszechnianie i ochorna wolności i praw czowieka oraz swobód obywatelskich, a także działalność wspomagająca rozwój demokracji.
7. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Wersja XML