Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dobry wynik kwesty

W ciągu trwającej trzy dni kwesty na rzecz ratowania zabytków przemyskich nekropolii zebrano kwotę 26 384, 03 zł. W tym roku po raz pierwszy wszyscy kwestujący wystąpili pod jednym szyldem, a w przyszłości zostanie zarejestrowana federacja stowarzyszeń, której celem będzie: opracowywanie planów dalszych remontów na przemyskich cmentarzach, składanie wniosków o dotacje i tworzenie banku danych dotyczący pilnych potrzeb remontowych. Kwestę swoim patronatem objął Prezydent Miasta Przemyśla. Datki zbierali wolontariusze z różnych środowisk, stowarzyszeń i organizacji, a także duża liczba młodzieży z przemyskich szkół.
Już niedługo wytypowane zostaną zabytkowe nagrobki, które dzięki zebranym funduszom będą restaurowane. Organizatorzy serdecznie dziękują mieszkańcom i wszystkim uczestnikom kwesty za datki, a także kwestującym za poświęcony czas.

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

Wersja XML