Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o uchwaleniu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015”

W dniu 28 października 2010r. Uchwałą Nr 263/2010 został przyjęty „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015”. Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego składanego przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 7.1 Rewitalizacja miast. Treść dokumentu jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://www.przemysl.pl/zalaczniki/12826.pdf
Wersja XML