Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż w dniu 9 listopada 2010 roku, wtorek, o godz. 13.30 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu przy ul. Kościuszki 7 odbędzie się spotkanie podsumowujące konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2011”.
Ponadto w trakcie posiedzenia zostanie dokonane podsumowanie dotychczasowej współpracy władz Miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi oraz wskazanie kierunków dalszej współpracy (w załączeniu program spotkania).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.

DOTProgram spotkania

Wersja XML