Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie dla służb publicznych z zakresu obsługi ruchu turystycznego.

  

W dniach 26-27 października br. odbędzie się szkolenie dla służb publicznych z zakresu obsługi ruchu turystycznego. Zajęcia będą prowadzone w Sali konferencyjnej "Domku Ogrodnika" przez ekspertów z Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A. z Warszawy na zlecenie Urzędu Miejskiego w Przemyślu.


   Opracowanie założeń i prowadzenie szkoleń dla służb publicznych jest jednym z zadań wynikających ze Strategii rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015. Ich wdrożenie ma doprowadzić do osiągnięcia celu operacyjnego 2.1 - Podnoszenie jakości usług turystycznych i około turystycznych oraz usług świadczonych przez służby publiczne, a także pośrednio celu strategicznego wyznaczonego dla obszaru priorytetowego II Zasoby Ludzkie - Rozwój profesjonalnych i dynamicznych zasobów ludzkich oraz ich przygotowanie do recepcji ruchu turystycznego w mieście.


Cel szkolenia

Kluczowym celem szkolenia jest właściwe przygotowanie uczestników do obsługi ruchu turystycznego w 3 wymiarach:

Szczegółowe cele szkolenia obejmują:

Zakładane rezultaty:


Program szkolenia

 

ZJAZD PIERWSZY

 Przemyśl, 26 października 2010r.

Czas trwania

Temat wykładu / warsztatu

Sposób prowadzenia

9.00-9.15

Rejestracja uczestników

-

9.15-10.30

Omówienie szkolenia

Test oceniający poziom wiedzy uczestników (wejściowy)

Test, warsztat

10.30-10.45

Przerwa kawowa

-

10.45-12.30

Podstawowa terminologia

Przemyśl – atrakcyjna destylacja turystyczna

Wykład

12.30-13.30

Przerwa obiadowa

-

13.30-15.00

Przemyśl – atrakcyjna destylacja turystyczna (cd.)

Promocja Przemyśla – możliwości współpracy z Miastem, efektywne zaangażowanie

Wykład, dyskusja

15.00-15.15

Przerwa kawowa

-

15.15-16.30

Poszukiwanie informacji, wykorzystywania Internetu w codziennej pracy

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

Wykład, ćwiczenia

ZJAZD DRUGI

Przemyśl, 27 października 2010r.

Czas trwania

Temat wykładu / warsztatu

Sposób prowadzenia

9.00-9.15

Rejestracja uczestników

-

9.15-10.30

Polityka jakości – definicja, sposoby realizacji

Wykład, dyskusja

10.30-10.45

Przerwa kawowa

-

10.45-12.30

Obsługa turysty – podstawowe założenia

Wykład, ćwiczenia

12.30-13.30

Przerwa obiadowa

-

13.30-15.00

Obsługa turysty – podstawowe założenia (cd.)

Turysta jako cenne źródło informacji - ankiety

Ćwiczenia, wykład

15.00-15.15

Przerwa kawowa

-

15.15-16.30

Powtórzenie poruszanych zagadnień

Test wiedzy, ankieta ewaluacyjna

Wręczenie certyfikatów

Dyskusja, ćwiczenia

Opr. Anna Gremska
Wydział Kultury, Promocji i Turystyki
Tel. 16 675 21 05

 

 

Wersja XML