Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I Okrągły Stół Podkarpackich Organizacji Pozarządowych

W sobotę 23 października br. w Domu Polonii w Rzeszowie (Rynek 19) odbędzie się I Okrągły Stół Podkarpackich Organizacji Pozarządowych. Organizacje pozarządowe są fundamentem społeczeństwa obywatelskiego. Na terenie województwa podkarpackiego jest ich kilka tysięcy. Ich działalność ma różne cele i metody, ale problemy z jakimi spotykają się na co dzień są podobne. Dlatego też Instytut Podkarpacki zaprasza Państwa na spotkanie poświęcone omówieniu sytuacji organizacji pozarządowych, ich problemów i możliwościach współpracy.

Wykład inauguracyjny „Rola społeczeństwa obywatelskiego w kreowaniu debaty publicznej w Polsce” wygłosi prof. Magdalena Środa, teoretyczka etyki, filozofka, była pełnomocniczka rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn w rządzie premiera Marka Belki.

Spotkanie odbędzie się 23 października br. w Rzeszowie, Dom Polonii, Rynek 19.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje. Zgłoszenia (na formularzu zgłoszeniowym) prosimy wysyłać na e-maila: info@instytutpodkarpacki.pl

Liczba miejsc ograniczona. Istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży.

Serdecznie zapraszamy!

Program spotkania - sobota, 23 października 2010 r.

10.00 – Otwarcie Robert Biedroń, prezes Instytutu Podkarpackiego
10.10 – Wykład inauguracyjny prof. Magdalena Środa „Rola społeczeństwa obywatelskiego w kreowaniu debaty publicznej w Polsce”.
10.45 – Przedstawienie się uczestników spotkania
11.00 – Polityka Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi - Pełnomocnik Zarządu do spraw współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi, Anna Pakuła-Sacharczuk
11.30 – Polityka Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi – prelegent do potwierdzenia
12.00 – Przerwa
12.15 – Wybrane praktyki na rzecz dialogu społecznego z terenu województwa podkarpackiego (organizacje pozarządowe)
13.00 – Debata o stanie podkarpackich organizacji pozarządowych
14.30 – Podsumowanie
14.40 – Zakończenie

DOTFormularz zgłoszenia udziału

Wersja XML