Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Targi Edukacji i Pracy w Przemyślu

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w organizowanych w dniu 18 października 2010r. Targach Edukacji i Pracy w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, które odbędą się pod patronatem Pana Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy oraz Pana Starosty Przemyskiego Jana Pączka.
Patronat medialny nad tarami objęli: Gazeta Codzienna „Nowiny” oraz Tygodnik Lokalny „Życie Podkarpackie”.


Impreza odbędzie się w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli przy ul. Kraszewskiego 7a, 37 – 700 Przemyśl, w godz. 10.00 do 14.00.


Organizatorami Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Przemyślu są: Wydział Edukacji UM w Przemyślu, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny „Europe Direct” w Przemyślu, Powiatowy Urząd Pracy, Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu, Ochotnicze Hufce Pracy.
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie płaszczyzny wspólnej komunikacji pomiędzy pracodawcami, a osobami poszukującymi pracy.
Targi są otwarte dla pracodawców każdej branży. Program zakłada część wystawienniczą.
Połączenie zagadnień edukacji i pracy jest szczególną okazją poszukiwania nowych perspektyw oraz wspomagania profesjonalnego rozwoju zawodowego osób młodych.


Szczegółowe informacje o targach pracy udzielają pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Przemyślu, ul. Okrzei 2, tel. (016) 678-33-20.

Serdecznie zapraszamy!

źródło: Krystyna Michalska Dyrektor CEiPM

Wersja XML