Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisane zostało porozumienie z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą

Dynamizacja rozwoju gospodarczego w strefie przygranicznej Polski i Ukrainy jest celem porozumienia podpisanego w dniu 23 września br. pomiędzy Miastem Przemyślem, a Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą. W imieniu Miasta dokument podpisał Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, ze strony Izby jej Prezes Jacek Piechota.
Porozumienie zakłada współdziałanie w zakresie wspierania współpracy gospodarczej polsko – ukraińskiej, m.in. w zakresie aktywizacji działalności gospodarczej na terenie pasa przygranicznego, pobudzania działalności gospodarczej przedsiębiorców polskich i ukraińskich, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, wspólnego reprezentowania interesów przedsiębiorców, działających na terenie Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego w stosunku do władz polskich i ukraińskich.
Jednym z pierwszych działań będzie organizacja w Przemyślu międzynarodowej Konferencji z udziałem przedsiębiorców - miedzy innymi – z terenu Polski i Ukrainy. Podczas spotkania Prezes Piechota podkreślał niejednokrotnie, iż Przemyśl odgrywa znaczącą rolę w procesie rozwijania współpracy gospodarczej.Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGNULL (164,38KB)

Wersja XML