Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Przemyślu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

W dniu 30 sierpnia 2010 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Przemyślu” realizowanego
w ramach Osi Priorytetowej II „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Ponadto w dniu 26 sierpnia 2010r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym „TECHNOBUD” Sp. z o.o. z Przemyśla na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6
w Przemyślu”, a 31 sierpnia br. przekazano plac budowy Wykonawcy. Zakres rzeczowy prac obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymianę stolarki okienno-drzwiowej oraz remont instalacji centralnego ogrzewania.


Całkowita wartość projektu: 1306 693,55 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 244 995,39 zł
Dofinansowanie: 819 331,47 zł
Zakończenie realizacji projektu planowane jest na czerwiec 2011 roku.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

Wersja XML